Faculty
Discipline Academic Title Number Name
Medicinal Chemistry
 
Professor 10 You Qidong, Xu Yungen, Xu Jinyi, Li Zhiyu, Xiang Hua,
Sun Liping, Zhou Jinpei, Wang Jinxin, Yao Hequan, Sun Haiying,
Jiang Sheng,Yang Peng
Associate professor 14 Wang Yalou, Chen Guohua, Xue Xiaowen, Lin Kejiang, Bi Xiaoling,
Li Yuyan, Dai Zhenya, Zhong Yi, Jiang Cheng, Sun Haopeng,
Ding Zhenhua, Lin Aijun, Xie Weijia, Zhu Qihua
Pharmaceutics
 
Professor 16 David Oupicky, Zhou Jianping, Liu Jianping, Tu Jiasheng, Zong Li,
Li Juan, Luan Libiao, Yin Lifang, Ke Xue, Wu Zhenghong,
Jiang Hulin, Cai Ting, Zhou Wei, Yao Jing, Zhang Jianjun,
Huo Meirong,Liu Dongfei
Associate professor 16 Wu Qiongzhu, Wang Bai, Jiang Shuguang, Cao Feng, Xiao Yanyu,
Sun Minjie, Lv Huixia, Tang Yue, Wang Wei, Ge Liang, Shen Yan,
Zheng Chunli, Qi Xiaole, Zhang Wenli, He Wei, Sun Chunmeng
Pharmaceutical Analysis
 
Professor 7 Hang Taijun, Feng Fang, Ding Li, Di Bin, Liu Wenyuan,
Xu Fengguo,Yang Gongjun,
Song Qinxin, Ding Ya, Song Min,Sun Xiaolian
Associate professor 10  Zheng Feng, Song Rui,
Chen Jinlong, Wu Chunyong, Li Bo, Yan Fang, Su Mengxiang
Pharmacology
 
Professor 8 Hao Haiping, Ji Hui, Liu Xiaodong, Liu Xiaoquan, He Ling,
Chen Zhen, Hong Hao, Yang Jin, He Chaoyong,Xiao Yibei
Associate professor 7 Ding Qilong, Gong Guoqing, Gong Xiaojian, Gao Cong, Hu Mei, Liu Li, Hu Qinghua
 

玄武门校区
南京市中央路童家巷24号
电话:025-83271460
江宁校区
南京市江宁区龙眠大道639号
电话:025-86185554
All Rights Reserved 2016 IPBS 版权所有 药学院 访问量:
Search